องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายบุญธรรม  นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั้น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 

2022-04-21
2022-03-24
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18
2022-02-22
2021-11-01
2021-09-20
2021-04-26
2021-03-25