องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ดาวเทียม
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 


สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
 
อาชีพ
             - ทำการเกษตร ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ (สวนยางพาราและสวนผลไม้)
             - ทำการประมง ประมาณร้อยละ 15
             - ทำการค้าขาย รับราชการ และประกอบอาชีพอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 5
 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
  ธนาคาร - แห่ง
  โรงแรม/บังกะโล/รีสอร์ท 3 แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง (โรงน้ำแข็ง,โรงเลื่อยไม้)
  โรงสี 1 แห่ง
  ท่าเรือเฟอร์รี่ 1 แห่ง
  โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง