องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ดาวเทียม
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 


สภาพทางสังคม
 
 
 
การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
  การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด 3 แห่ง
  สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
 
การสาธารณสุข
  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 9 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99