องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๖๖


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด(รักษาการแทนปลัด) หัวหน้าฝ่าย ประธานสภาฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมในการประชุมสภาฯครั้งนี้

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13