องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


นายกอบต.ดอนสัก ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่หัวคลอง


วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยรองปลัด ผอ.กองช่าง และสมาชิกสภาอบต. เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหัวคลอง พบปะนักท่องเที่ยวและพูดคุยกับชาวบ้าน รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ วางแผนปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

2024-05-15
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13