องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม "คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก" ประจำปีงบประมาณ 2566 

โดยมีสมาชิกสภาอบต.ดอนสัก, ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านนางกำ, ผู้อำนวยการรพ.สต.เกาะนกเภา, อสม.ประจำหมู่บ้าน, ผู้แทนหมู่บ้าน, รองปลัด, หัวหน้าสำนักปลัด, หัวหน้าฝ่ายการเงินกองคลัง,นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18