องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการสื่อออนไลน์ สานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดอนสัก


วันนี้ (10 เม.ย. 67) 09.00 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกอบต.ดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สื่อออนไลน์ สานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว" ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดอนสัก สนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งเพื่อลดปัญหาต่างๆภายในครอบครัว สร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการ โดยคณะวิทยากรครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-05-09
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-07
2024-05-07
2024-04-30
2024-04-22
2024-04-13
2024-04-10