องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567


วันนี้ (13 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.ดอนสัก และประชาชนในตำบลดอนสักเข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 68 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ บิดามารดา หรือผูใหญ่ที่เคารพนับถือ อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18