องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และบริการชำระค่าจัดเก็บขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ (ม.14 บ้านนางกำใหม่)


วันนี้ (7 พ.ค. 67) เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และบริการชำระค่าจัดเก็บขยะแก่ประชาชนในพื้นที่อบต.ดอนสัก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านนางกำใหม่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎สมค.ตอบตัก .สุราพรุง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตารางให้บริการฉีดวัคซีน ฟรี ป้องกันโรคพิษสุนัขป้า ประจำปี 2567 พฤษภาคม 7 พ.ค. 67 13.00u u. 8 พ.ค. 67 13.00 น. 9 พ.ค. หมู่ 14 บ้านนางกำใหม่ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านนางกำ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว 10.00 10.00 u. ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านดอนหาร 13.00u. น. วัดนาตาดี หมู่ 1 บ้านนาตาดี 13.00 u. หม่9 บ้านห้วยเสียด ศาลาอแเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่4 บ้านห้วย ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 13 พ.ค. 67 15 พ.ค. 67 10.00 มิถุนายน 10 มิ.ย. 67 13.00 u. หมู่ หมู่12 12 บ้านเขาแค ศาลาอแนกประสงค์หมู่บ้าน กรกฎาคม 10 ก.ค. 67 لعاته 13.00 น. หมู่ 13 บ้านเขากลอย ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน กรุณานำบัตรูประชาชน พร้อมกระติกน้ำแข็ง เพื่อลงทะเบียนรับวัคซีน‎"‎

2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18