องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก ประจำปี 2567


วันนี้ (7 พ.ค. 67) เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอดอนสัก ประจำปี 2567 ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18