องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 2/2567


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เกาะนกเภาดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามปัญหาขยะบนพื้นที่เกาะ พร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการคัดแยกและจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ตามโครงการฯ อีกทั้งดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะหมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา โดยการนำขยะรีไซเคิลมาแลกสินค้าบริโภค และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18