องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และบริการชำระค่าจัดเก็บขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ (ม.2 บ้านดอนหาร)


วันนี้ (9 พ.ค. 67) เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-22
2024-06-22
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-18