องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก 114 หมู่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทร/โทรสาร 077-371856-7
                             
E- mail: admin@donsak.go.th
Web Site : WWW.DONSAK.GO.TH