วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2567
ซื้อของรางวัล ตามโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างเติมน้ำยาสารเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาพักร้อน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ เกาะนกเภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.๓๒-๐๔๖ สายสามโซน (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางกำใหม่ ตำบลดอนสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องย่อยสับกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง