องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
  กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 131]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงา...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 154]
 
  ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 150]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 152]
 
  ประชุมประจำเดือน[วันที่ 2022-02-22][ผู้อ่าน 172]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 162]
 
  การสำรวจสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต...[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 82]
 
  ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภ...[วันที่ 2021-04-26][ผู้อ่าน 473]
 
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 394]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 499]
 
  ภาพร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 322]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7