องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 พ.ค. 2564 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 19 เม.ย. 2564 ]
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 19 มี.ค. 2564 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]
6 แผนการดำเนินงานปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 13 ส.ค. 2563 ]
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 30 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14