องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [ 21 ต.ค. 2562 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ก.ค. 2562 ]
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป๋นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา [ 3 ก.ค. 2562 ]
5 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 พ.ค. 2562 ]
6 ขั้นและระยะเวลาปฎิบัติงานของสำนักปลัด [ 23 พ.ค. 2562 ]
7 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 21 พ.ค. 2562 ]
8 ประชาสัมพันธ์ ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) [ 13 มี.ค. 2562 ]
9 ตารางกำหนดการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน [ 5 มี.ค. 2562 ]
10 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 21 ก.พ. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11