องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ 27 มี.ค. 2566 ]3
2 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]0
3 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 มี.ค. 2566 ]0
4 องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม [ 9 มี.ค. 2566 ]14
5 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 8 มี.ค. 2566 ]2
6 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2566 ]1
7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด [ 17 ก.พ. 2566 ]13
8 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 13 ก.พ. 2566 ]16
9 การป้องกันไฟป่า [ 13 ก.พ. 2566 ]8
10 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) [ 7 ก.พ. 2566 ]17
11 ประกาศอบต.ดอนสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งที่ว่าง [ 6 ก.พ. 2566 ]21
12 ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการควบคุม,ป้องกันมลพิษ และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม [ 3 ก.พ. 2566 ]5
13 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]12
14 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” [ 16 ม.ค. 2566 ]12
15 ประกาศเตือน 6-8 ม.ค. 66 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรง บริเวณอ่าวไทย [ 6 ม.ค. 2566 ]13
16 แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน (บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า20ปี) [ 4 ม.ค. 2566 ]28
17 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2566 ]41
18 ประกาศอบต.ดอนสัก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]6
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ธ.ค. 2565 ]16
20 ประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังภัยพิบัติเนื่องจากฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม [ 8 ธ.ค. 2565 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12