องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ




 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
[ ดูทั้งหมด ]





จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562
      
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมในวันปิยมหา...
  โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก ครั้งที่ ...
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกับประชาชน หมู่ที่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชุมวางแผนการปฏิบัติ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จัดกิจกรรมประเพณีวันสง...
  พิธีมอบสัมฤทธิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ผ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จัดกิจกรรมโครงการห้องน...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง