องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนที่ดาวเทียม
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก
แผนดำเนินงานประจำปี
 
แผนดำเนินงานงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
จดหมายข่าว
ระบบสารสนเทศฯ
ระบบเบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ข้อมูลเลือกตั้ง
บันทึกบัญชีท้องถิ่น
ข้อมูลกลาง อปท.
กองทุนสวัสดิการฯ
การลดใช้พลังงาน
ข้อกฏหมายท้องถิ่นไทย

 

 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภา
       เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นา...
 
  ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภ...
  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนง...
  ภาพร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกิจกรรมในวันปิยมหา...
  โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก ครั้งที่ ...
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกับประชาชน หมู่ที่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชุมวางแผนการปฏิบัติ...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้