องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


พิธีเปิดงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายบุญธรรม นิยกิจ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก บริเวณหน้าบ้านน้ำฉา เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชนในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่อบต.ดอนสัก คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางในช่วงนี้ ขอให้ประชาชนทุกท่านเดินทางปลอดภัยตลอดปี "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

2023-02-08
2023-02-05
2023-02-01
2023-01-19
2022-12-30
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-22