องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมจุดบริการฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566" พร้อมกับมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายบุญธรรม นิยกิจ(นายกอบต.ดอนสัก) นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์(นายอำเภอดอนสัก) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อบต.ดอนสัก ให้การต้อนรับ ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก บริเวณหน้าบ้านน้ำฉา ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

2023-02-08
2023-02-05
2023-02-01
2023-01-19
2022-12-30
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-22