องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๖๖


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก สมัยสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด(รักษาการแทนปลัด) หัวหน้าฝ่าย ประธานสภาฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมในการประชุมสภาฯครั้งนี้

2023-09-20
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24