องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 ศพด.อบต.ดอนสัก


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 น.  นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด, นักวิชาการศึกษา, คุณครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางกำ และบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่และความพร้อมด้านอื่นๆ  รายการเงินอุดหนุนจำนวน 5 รายการ  และการเรียนการสอน

2023-09-20
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24