องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดอนสัก ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายบุญธรรม นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก มอบหมายให้ นายสุนทร สอาดฤทธิ์ และนายอภิสิทธิ์ บุญพร่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก พร้อมทั้งสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อบต.ดอนสัก เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการกำหนดจัดโครงการ กีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดการจัดแข่งขันระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนนี้

2023-09-20
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24