องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ร่วมกับประชาชน หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย ร่วมพัฒนาตามโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น