องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ภาพร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


คณะผู้บริหารและข้าราชการร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2022-04-21
2022-03-24
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18
2022-02-22
2021-11-01
2021-09-20
2021-04-26
2021-03-25