องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี