องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภา


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นายนันทวุฒิ โอชารส ผู้อำนวยการกองช่าง นายธเนศ เดชมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมต้อนรับนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการลงพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2023-05-11
2023-05-11
2023-04-13
2023-04-10
2023-03-30
2023-03-28
2023-03-09
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-09