องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมหารือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ เกาะนกเภา


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก นายนันทวุฒิ โอชารส ผู้อำนวยการกองช่าง นายธเนศ เดชมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมต้อนรับนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพงศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการลงพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2022-04-21
2022-03-24
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18
2022-02-22
2021-11-01
2021-09-20
2021-04-26
2021-03-25