องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน


ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญธรรม  นิยกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ กับ พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2022-04-21
2022-03-24
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18
2022-02-22
2021-11-01
2021-09-20
2021-04-26
2021-03-25