องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


มื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุเมธ  สงสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนจากชุมชน เพื่อประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

2022-04-21
2022-03-24
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18
2022-02-22
2021-11-01
2021-09-20
2021-04-26
2021-03-25