องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4 พ.ศ.2565


ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายบุญธรรม  นิยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4 พ.ศ.2565 โดยได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักและประชาคมมาร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่4 พ.ศ.2565  

2022-04-21
2022-03-24
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18
2022-02-22
2021-11-01
2021-09-20
2021-04-26
2021-03-25