องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก โดยมีนายบุญธรรม นิยกิจ นายกอบต.ดอนสัก คณะผู้บริหาร รองปลัด(รักษาการแทนปลัด) หัวหน้าฝ่าย ประธานสภาฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เข้าร่วมในการประชุมสภาฯครั้งนี้

2023-02-08
2023-02-05
2023-02-01
2023-01-19
2022-12-30
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-22