องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
สมาชิกสภา อบต.

 
 


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14