องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 3 ต.ค. 2561 ]
3 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3 [ 5 ต.ค. 2560 ]
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 [ 5 ก.ค. 2560 ]
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 [ 6 เม.ย. 2560 ]
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 [ 1 พ.ย. 2559 ]
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 [ 1 พ.ย. 2559 ]
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 3 [ 1 พ.ย. 2559 ]
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 [ 1 พ.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2