องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 6 ม.ค. 2564 ]21
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 3 ต.ค. 2561 ]18
3 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]19
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 3 [ 5 ต.ค. 2560 ]22
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 [ 5 ก.ค. 2560 ]20
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 [ 6 เม.ย. 2560 ]22
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 [ 1 พ.ย. 2559 ]20
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 [ 1 พ.ย. 2559 ]26
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 3 [ 1 พ.ย. 2559 ]19
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 [ 1 พ.ย. 2559 ]21
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 3 [ 23 พ.ย. 2558 ]21
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 [ 9 พ.ย. 2558 ]20
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 1 [ 21 พ.ค. 2558 ]18
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 16 ต.ค. 2557 ]20
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 16 ต.ค. 2557 ]18
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 (งวด 3 ) [ 11 ต.ค. 2556 ]94
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ [ 17 ต.ค. 2555 ]24