องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี 1-6 [ 22 ก.พ. 2562 ]
2 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 21 ก.พ. 2562 ]
3 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) [ 21 ก.พ. 2562 ]