องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมิณผล ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 24 ก.พ. 2564 ]20
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2563 ]17
3 การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]20
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 ก.พ. 2562 ]19