องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การติดตามและประเมิณผล ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 24 ก.พ. 2564 ]
2 การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 เม.ย. 2563 ]
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 22 ก.พ. 2562 ]