องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับโอนข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

3. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

4. เจ้าพนักงานพัสดุ

5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ดอนสัก