องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]
2 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]
3 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]
4 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 10 พ.ย. 2559 ]
6 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]
7 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 16 ต.ค. 2557 ]
8 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 22 ต.ค. 2556 ]
9 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 8 ก.ย. 2555 ]