องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 มิ.ย. 2564 ]
2 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 4 มิ.ย. 2564 ]
3 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]
4 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพังหาชี-ดอนเสาธง หมู่ที่ ๔ บ้านห้วย [ 26 เม.ย. 2564 ]
5 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 2 เม.ย. 2564 ]
6 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ผิวดิน) ขนาด ๕,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2564 ]
7 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖x๘.๒๐ ม. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2564 ]
8 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ผิวดิน) ขนาด ๗๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2564 ]
9 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ผิวดิน) ขนาด ๗๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30