องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 356 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๓๒-๐๓๒ จากสายช่องคันเบ็ด ถึงช่องคันเบ็ด บ้านเขาแค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนสัก โดยวิธีคัดเลือก [ 2 ธ.ค. 2564 ]5
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สฎ.ถ. ๓๒-๐๓๐ จากสายเอราวัณ ถึงเอราวัณ บ้านนางกำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนสัก โดยวิธีคัดเลือก [ 19 พ.ย. 2564 ]1
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๒-๐๓๒ จากสายช่องคันเบ็ดถึงสายช่องคันเบ็ด บ้านเขาแค หมุ่ที่ ๑๒ ตำบลดอนสัก [ 9 พ.ย. 2564 ]12
4 ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล้ก สายเอราวัณ หมฯู่ที่ ๑๐ บ้านนางกำ [ 2 พ.ย. 2564 ]21
5 ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบโครงถักเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมูที่ ๑๒ บ้านเขาแค [ 1 พ.ย. 2564 ]12
6 ประกาศเรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา ถนนสันติสุข หมูที่ ๑ บ้านนาตาดี [ 1 พ.ย. 2564 ]15
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สฎ.ถ.๓๒-๐๓๐ จากสายเอราวัณถึงสายเอราวัณ บ้านนางกำ หมุ่ที่ ๑๐ ตำบลดอนสัก [ 20 ต.ค. 2564 ]10
8 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]22
9 นำส่งข่าวสารผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 10 ก.ย. 2564 ]27
10 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาพองาม หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางกำใหม่ [ 10 ก.ย. 2564 ]26
11 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนรอบเกาะนกเภา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา [ 31 ส.ค. 2564 ]25
12 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา [ 31 ส.ค. 2564 ]22
13 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขากลอยซอย ๕ หมูที่ ๑๓ [ 30 ส.ค. 2564 ]24
14 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายครูรำพึง-เขาสามหน้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาแค [ 30 ส.ค. 2564 ]21
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาล ถนนควนน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ส.ค. 2564 ]21
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางกำใหม่ [ 25 ส.ค. 2564 ]21
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลอย [ 25 ส.ค. 2564 ]24
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ถนนควนน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี [ 24 ส.ค. 2564 ]19
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลถนนศิลาทอง หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร [ 20 ส.ค. 2564 ]22
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางกำใหม่ (หลังโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ) [ 20 ส.ค. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18