องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]21
22 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 22 พ.ค. 2566 ]25
23 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 19 พ.ค. 2566 ]14
24 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย [ 18 พ.ค. 2566 ]20
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 พ.ค. 2566 ]22
26 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 12 พ.ค. 2566 ]15
27 ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]28
28 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 5 พ.ค. 2566 ]14
29 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 เม.ย. 2566 ]19
30 แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ [ 26 เม.ย. 2566 ]28
31 การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด [ 26 เม.ย. 2566 ]15
32 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 [ 24 เม.ย. 2566 ]26
33 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 21 เม.ย. 2566 ]24
34 การป้องกันโรคท้องร่วง [ 21 เม.ย. 2566 ]24
35 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก [ 21 เม.ย. 2566 ]22
36 มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก [ 21 เม.ย. 2566 ]26
37 แผนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ดอนสัก [ 19 เม.ย. 2566 ]26
38 การป้องกันไม่ให้คลอดก่อนกำหนด [ 19 เม.ย. 2566 ]18
39 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก (ชั่วคราว) [ 18 เม.ย. 2566 ]26
40 การรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์ "สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" [ 12 เม.ย. 2566 ]27
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15