องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งเสริม การทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP [ 23 ส.ค. 2564 ]16
22 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 29 ก.ค. 2564 ]13
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเขาน้ำซับ ซอย ๑ สระหลวงนาตาดี หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี [ 16 ก.ค. 2564 ]10
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]14
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครั้งที่2 [ 15 มิ.ย. 2564 ]14
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 15 มิ.ย. 2564 ]15
27 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 พ.ค. 2564 ]10
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ปลอดบุหรี่ [ 30 เม.ย. 2564 ]10
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องกำหนดสถานที่สาธารณะ เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ [ 30 เม.ย. 2564 ]11
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 19 เม.ย. 2564 ]10
31 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประจำปี2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]10
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 19 มี.ค. 2564 ]14
33 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2564 ]10
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 15 มี.ค. 2564 ]10
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]14
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 24 ม.ค. 2564 ]10
37 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ย. 2563 ]10
38 แผนเพิ่มเติมพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 5 พ.ย. 2563 ]10
39 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]13
40 แผนการดำเนินงานปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]11
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11