องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]16
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือ (ถุงยังชีพ)ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COCID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก [ 28 เม.ย. 2563 ]17
63 ประกาศ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ 28 เม.ย. 2563 ]18
64 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]10
65 แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2560-2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]9
66 แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2561-2563 (ภาระค่าใช้จ่าย) [ 21 เม.ย. 2563 ]10
67 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 21 เม.ย. 2563 ]12
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 เม.ย. 2563 ]16
69 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 13 มี.ค. 2563 ]11
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักเรื่อง งดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ [ 26 ก.พ. 2563 ]14
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 17 ก.พ. 2563 ]10
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 11 ก.พ. 2563 ]10
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2563 ]11
74 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ม.ค. 2563 ]12
75 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ ในเขตองค์การบริการส่วนตำบลดอนสัก [ 29 พ.ย. 2562 ]14
76 ขอเชิญชวนเดินวิ่ง สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ [ 8 พ.ย. 2562 ]11
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]14
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 1 พ.ย. 2562 ]11
79 ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [ 21 ต.ค. 2562 ]11
80 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]16
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11