องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทางเท้าอิฐตัวหนอน [ 2 ส.ค. 2559 ]14
142 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลัง อบต.) [ 2 ส.ค. 2559 ]13
143 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 13 สาย [ 1 มิ.ย. 2559 ]13
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านนางกำ [ 23 พ.ค. 2559 ]15
145 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ดอนสัก [ 20 เม.ย. 2559 ]17
146 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง [ 31 มี.ค. 2559 ]15
147 ยกเลิกประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง [ 31 มี.ค. 2559 ]13
148 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง [ 30 มี.ค. 2559 ]15
149 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์จัดซื้อถังเก็บน้ำโพลีเมอร์ [ 10 ก.พ. 2559 ]14
150 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วย [ 9 ก.พ. 2559 ]13
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 19 ม.ค. 2559 ]13
152 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]13
153 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างบันได-ทางลาดลงท่าจอดเรือ หมู่ที่ 4 บ้านห้วย [ 4 ธ.ค. 2558 ]13
154 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์โครงการขยายท่อเมนต์ประปา ซอยสามโซน หมู่ที่ 14 บ้านนางกำใหม่ [ 4 ธ.ค. 2558 ]11
155 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค [ 1 ธ.ค. 2558 ]12
156 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักประชาสัมพันธ์โครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี [ 27 พ.ย. 2558 ]15
157 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2558 ]14
158 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก รับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2558 ]12
159 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 11 ก.ย. 2558 ]12
160 อบต.ดอนสัก รับโอน นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว จำนวน 1 ตำแหน่งและนายช่างโยธา 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ด่วน) [ 1 พ.ค. 2558 ]11
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11